Điạ chỉ: Tầng 9 - 66, 68 Lê Thánh Tôn - Quận 1

Trưởng phòng

Lê Duy Tân
Lê Duy Tân

Trình độ :Cử nhân Vật lý - Thạc sỹ QLGD

Email liên lạc: ldtan.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác Chính trị tư tưởng;

- Thi đua ngành, cơ quan.

- Công tác đánh giá theo chuẩn, công tác An toàn Giao thông.

- Phụ trách chung các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Phó trưởng phòng

Cao Minh Quý
Cao Minh Quý

Trình độ :Cử nhân Vật lý - Thạc sĩ QLGD

Email liên lạc: cmquy.sgddt@tphcm.gov.vn

- Hội thi phong trào, HS*

- Ứng dụng CNTT, Phần mềm ƯD ở bậc Trung học.

- Trang thông tin điện tử,hệ thống quản lý nhà trường

- Thông tin, thống kê số liệu; tổ chức biên chế lớp học, chỉ tiêu tuyển sinh*.

- Theo dõi thực hiện đánh giá theo Chuẩn ở Bậc TrH, PBGD Pháp luật.

- Phụ trách THCS, "Trường học mới" bậc Trung học*

- Phổ cập giáo dục - Xã hội học tập*

- Nông thôn mới *

- Cải cách hành chính và Chương trình, mục tiêu quốc gia*

- Phụ trách công tác Tư vấn du học*

- Công tác Hướng nghiệp, phân luồng HS

- Cơ sở Dạy thêm, học thêm.

- Học bổng học sinh*

- Giáo dục Hòa nhập*

- Thiết bị, ĐDDH, THTN*

- PISA*

- Phụ trách chung các Quận 9, 10, 11. Các Huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Chuyên viên

Dương Bửu Lộc
Dương Bửu Lộc

Trình độ :Thạc sĩ Toán

Email liên lạc: dbloc.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Toán

- Học sinh giỏi*

- Trường tiên tiến hiện đại*

- Số liệu chuyên môn

- Hội thi, hoạt động CM học sinh

- Phụ trách địa bàn Quận 6
Trần Tiến Thành
Trần Tiến Thành

Trình độ :Thạc sĩ Văn

Email liên lạc: ttthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Ngữ Văn

- Công tác Thư viện*

- Công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa*

- Hoạt động đổi mới phương pháp Dạy học *

- Các hội thi phong trào*

- Trường học mới Bậc Trung học.

- Phụ trách địa bàn Quận 2, Quận 4.

 

Trần Đình Nguyễn Lữ
Trần Đình Nguyễn Lữ

Trình độ :Thạc sĩ Tiếng Anh

Email liên lạc: tdnlu.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên tiếng Anh

- Tăng cường tiếng Anh*

- Trường có YTNN*

- Trường tiên tiến hiện đại*

- Công tác giao lưu, phối hợp hoạt động trao đổi văn hóa...

- Chương trình, đề án ngoại ngữ

- Đổi mới tài liệu dạy học*

- Phụ trách địa bàn Quận 8
Đoàn Hồng Hà
Đoàn Hồng Hà

Trình độ :Thạc sĩ Vật lý

Email liên lạc: dhha@hcm.edu.vn

Chuyên viên Vật lý

- phụ trách các hoạt động đổi mới giáo dục theo định hướng STEM

- Học sinh giỏi

- Các hội thi giáo viên

- Thiết bị dạy học.

- Nghiên cứu KH; PISA

- Phụ trách địa bàn Quận Thủ Đức

Trương Công Luận
Trương Công Luận

Trình độ :Cử nhân Hóa học

Email liên lạc: tcluan.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Hóa học

- Số liệu chuyên môn

- Nghiên cứu KH; PISA*

- Góp ý các dự án  xây dựng Trường học, công trình GD*.

- Trang thiết bị trường học*.

 - Công tác thực hành thí nghiệm

- Phụ trách Cơ sở DTHT*.

- Phụ trách địa bàn Quận Bình Thạnh
Trần Thị Kim Phụng
Trần Thị Kim Phụng

Ngày sinh: 23/6/1980

Trình độ :Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Email liên lạc: kimphung@hcm.edu.vn

Chuyên viên Tin học

- Hoạt động giáo dục Định hướng STEM

- Phụ trách các cuộc thi Robotacon

- Phụ trách bộ môn nghề Tin học, Thi nghề.

- Phụ trách các hoạt động khảo sát, thống kê.

- Phụ trách cơ sở dữ liệu Trung học.

- Hoạt động các CLB học thuật

- Phụ trách kỹ thuật các hội nghị, hội thảo, hội thi GDTrH.

- Phụ trách địa bàn Quận Bình Tân
Huỳnh Việt Hùng
Huỳnh Việt Hùng

Trình độ :Cử nhân Lịch Sử

Email liên lạc: hvhung.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Lịch sử

- Phụ trách Môn Lịch sử, GDCD THPT

- Quy chế chuyên môn

- Công tác giáo dục CTTT,

- Cải cách hành chính - Chuyển trường*

- Thi đua ngành, cơ quan.

- Tổ Trưởng công đoàn* 

- Phụ trách địa bàn Quận 11
Mai Phú Thanh
Mai Phú Thanh

Ngày sinh: 5/9/1961

Trình độ :Cử nhân Địa lý

Email liên lạc: mpthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Địa lí

- Văn thư, Tổng hợp*

- Biến đổi khí hậu*

- Phổ cập giáo dục.

- GD kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các khoá học ngoài nhà trường.

- Số liệu chuyên môn.

- Trang thông tin GDTrH*

- Phụ trách địa bàn Quận Tân Phú
Phạm Quang Tâm
Phạm Quang Tâm

Ngày sinh: 10/6/1983

Trình độ :Cử nhân Tiếng Pháp

Email liên lạc: pqtam.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Phụ trách Tiếng Pháp, Tiếng Đức

- Chương trình Tăng cường tiếng Pháp,Tiếng Đức.

- Các dự án.

- Học sinh giỏi.

- Chuyển trường.

- KT-TC.

Phụ trách Tổ quản lý các cơ sở GD có yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách địa bàn Quận 2, Quận 10
Vương Quế Thu
Vương Quế Thu

Trình độ :Thạc sĩ Trung văn

Email liên lạc: vqthu.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên tiếng Trung, Nhật, Hàn

- GD hòa nhập, GD khuyết tật*

- Chuyển trường.

- Tiếng Trung, Nhật, Hàn.

- Chế độ, chính sách Dân tộc

- KT-TC Phòng GDTrH

- Phụ trách địa bàn Quận 5
Nguyễn Minh Hưng
Nguyễn Minh Hưng

Ngày sinh: 1/7/1979

Trình độ :Thạc sĩ Giáo dục học

Chuyên viên Giáo dục thể chất

- Nông thôn mới*

- Phổ cập giáo dục

- Phổ cập bơi*

- Hội khỏe Phù Đổng.

- GD Thể chất*

- Thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động trường Trung học.

- GD hòa nhập, khuyết tật

- Kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo

- Phụ trách địa bàn Cần Giờ
Cao Thị Tú Anh
Cao Thị Tú Anh

Trình độ :Cử nhân SPKT

Email liên lạc: cttanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Công nghệ - Nữ công

- GD Nghề phổ thông.

- Tư vấn du học*

- Giới thiệu Chương trình, giáo trình dạy học

- Công tác hậu cần phục vụ Hội nghị, Hội thảo

- An toàn trường học, GD trẻ em.

- Bình đẳng giới *.

- Công tác nữ công.

- Kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo.

- Phụ trách địa bàn Quận Phú Nhuận.
Trần Văn Cường
Trần Văn Cường

Trình độ :Cử nhân Âm nhạc

Chuyên viên phụ trách Âm nhạc, Mỹ thuật, GDCD cấp THCS*

- Công tác dạy học tích hợp PC tham nhũng;

- Công tác Chuyển trường, Phổ cập giáo dục;

- Hoạt động, hội thi văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, hoạt động phối hợp HSSV;

- Công tác quản lý DTHT;

- Phụ trách địa bàn quận Tân Bình.

Trung tá Trần Đình Lương
Trung tá Trần Đình Lương

Trình độ :Cử nhân QS - Chính trị - Luật

Email liên lạc: tdluong.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên GDQP&AN;

- Công tác BVCTNB, BVBMNN

- Công tác XMC - Phổ cập giáo dục

- Trang thiết bị dạy học bộ môn Quốc phòng

- Phụ trách địa bàn Quận 9
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong

Trình độ :Cử nhân sư phạm kỹ thuật - Thạc sĩ QLGD

Email liên lạc: thanhphong.trh@hcm.edu.vn

- Phụ trách bộ môn Công nghệ

- GD Nghề phổ thông

- GD Hướng nghiệp, phân luồng, khởi nghiệp

- Công tác XMC - Phổ cập giáo dục.

- Công tác quản lý các CSGD có yếu tố nước ngoài.

- Hoạt động các CLB học thuật

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các khoá học ngoài nhà trường.

- Nghiên cứu Khoa học; PISA*

- Phụ trách địa bàn huyện Cần Giờ

Nguyễn Doãn Lý
Nguyễn Doãn Lý

Trình độ :Cử nhân Sinh học

Email liên lạc: nguyendoanly@hcm.edu.vn

- Phụ trách bộ môn Sinh THPT

- Giáo dục SKSS, HIV/AIDS, GD Môi trường

- Nghiên cứu khoa học

- Học vụ, giáo vụ, thiết bị

- Báo cáo chuyên môn, chuyên đề

- Hội thi CM, GV

- Đào tạo, bồi dưỡng GV

- Phụ trách địa bàn Quận 12

Nguyễn Thị Kiều Diễm
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trình độ :Cử nhân giáo dục chính trị - Thạc sĩ Triết học

Email liên lạc: nguyenthikieudiem@hcm.edu.vn

- Phụ trách bộ môn Giáo Dục Công Dân

- Ngoài giờ lên lớp.

- Kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo.

- Bình đẳng giới *.

- Kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo.

- Công tác giáo dục An toàn Giao thông, PCCC

- Phụ trách địa bàn Quận 3

Phòng Giáo dục Trung học

Địa chỉ:

Điện thoại: (08)38299681