“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Thứ ba, 8/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 6098

Tổng hợp tiến độ họp, tập huấn, báo cáo của đơn vị cơ sở

Ghi nhận của Phòng Giáo dục Trung học:

- Họp, tập huấn và thực hiện chế độ báo cáo năm học 2021 - 2022

- Xem mã số báo cáo.

 

Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây và chọn sheet cần xem

 

 BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

  

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87